หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
08 มีนาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   332 หน้า
ราคา :   300บาท
ประชาสัมพันธ์หนังสือ
17 กุมภาพันธ์ 2547
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
09 กุมภาพันธ์ 2547
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ เจ้าของ สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3 ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547 จำนวนหน้า 192 หน้า ราคา 140 บาท
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   192 หน้า
ราคา :   140 บาท
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
09 กุมภาพันธ์ 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   318 หน้า
ราคา :   300 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
26 มกราคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (พิมพ์ครั้งที่แปด)
จำนวนหน้า :   316 หน้า
ราคา :   290 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544