หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
20 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โทรศัพท์ 02-243-0398 ต่อ 111-113, 02-243-0611
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :  
ราคา :   500 บาท
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
17 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ปีที่พิมพ์ :   2548
จำนวนหน้า :   240 หน้า
ราคา :   230 บาท
หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
04 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ผู้แต่ง :   คุณวนิดา แสงสารพันธ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   252 หน้า
ราคา :   180 บาท
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
04 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ปีที่พิมพ์ :   มกราคม 2548
จำนวนหน้า :   256 หน้า
ราคา :   230 บาท
ถาม-ตอบกับมีชัย ฤชุพันธุ์ www.meechaithailand.com
24 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   นายมีชัย ฤชุพันธุ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   -
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   199 หน้า
ราคา :   -
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544