หน้าแรก สัมภาษณ์
26 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
   
 
 
วิพากษ์ "ตีความแก้รัฐธรรมนูญ" มองอำนาจ "รัฐสภา-ศาล รธน."
17 กันยายน 2556
 
 
ทรรศนะของ ศาตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ต่อข้อเสนอของนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้เดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 แม้ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาต้องระงับการลงมติในวาระ 3 จะเสนอเปิดการประชุมรัฐสภาเพื่อยืนยันสิทธิของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๕๕ การเมืองจะรุนแรง ? เหตุ ปชช.ไม่รู้
05 มกราคม 2555
 
 
ท่ามกลางการแสดงความคิดเห็นของนักโหราศาสตร์ และ นักวิชาการ ในประเด็นเรื่องการเมืองมีแนวโน้มจะรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มีการมองกันว่าจะมาจากการเมืองเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ทางสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น เลยได้ไปพูดคุยกับ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะนำมุมมองความคิดของท่านอาจารย์นันทวัฒน์ มานำเสนอต่อแฟนๆ ข่าวของเรา และก็ไม่ผิดหวังอาจารย์นันทวัฒน์ได้ชี้ให้พวกเราได้เห็นว่า "เหตุและผลของการน่าจะเกิดความรุนแรงนั้นมาจากอะไร? รวมไปจนถึงแนวทางในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรง"
ถามหาความกล้า"ประชาธิปัตย์"เป็นฝ่ายค้านที่สะอาดดีกว่าอยู่ในรัฐบาล แล้วเป็นสีเทา
09 มิถุนายน 2554
 
 
ศึกแผงลอย "สยามสแควร์"ยื้อ 8 เดือน "จุฬาฯ" เกินต้านยอมถอย แฉ! "เจ้าหน้าที่" ไม่ร่วมมือ!!!
09 มิถุนายน 2554
 
 
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ "มติชนออนไลน์" ถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างจุฬาฯ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ย่านสยาม สแควร์ และทางเท้า (หรือฟุตปาธ) กับบรรดาผู้ค้าแผงลอย ที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า 8 เดือน โดยมีตัวละครสำคัญคือ เทศกิจ เขตปทุมวัน และตำรวจ รวมถึงผู้มีอิทธิพล อีกมากมายทั้งที่ปรากฏชื่อและไม่ปรากฎชื่อ ไม่น่าเชื่อว่า กรณีดังกล่าว อาจสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมไทย ได้อย่างชัดเจนที่สุด
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อัดแก้รธน. 2 มาตราไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาปรองดอง เสนอขึ้น"บัญชีดำ"คนยกร่างรธน.ปี50
21 พฤศจิกายน 2553
 
 
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน ให้สัมภาษณ์ในรายการช่วยกันคิด ทิศทางข่าว สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544