หน้าแรก บทความสาระ
781 เรื่อง หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 157 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
ขอบเขตของคำว่า “พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ในประมวลกฎหมายอาญา
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
การปกป้องคุ้มครองประมุขของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปกป้องความเป็นอยู่ของชาติ (National defense) เป็นหลักการสากลที่ยอมรับกันเป็นการทั่วไป ดังนั้นผู้กระทำความผิดต่อประมุขของรัฐ จึงเกี่ยวเนื่องไปถึงความผิดอาญาทางการเมืองอันส่งผลร้ายต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของรัฐ
กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
แคว้นอันดาลูซีดา (Andalucia) เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 17 แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน ซึ่งแคว้นอันดาลูซีดานั้นประกอบด้วยประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน
Les associations humanitaires sont-elles des institutions?
03 พฤศจิกายน 2556
 
 
Quel intérêt peut-on avoir, lorsque l''on étudie les associations humanitaires issues principalement de la vague des « French doctors », à se référer à une théorie d''un auteur de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, en l''occurrence Maurice Hauriou ?
การรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นตามหลักกฎหมายปิดปากโดยประเด็นแห่งคดี (Issue Estoppel) (ตอนที่ 2)
29 ตุลาคม 2556
 
 
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอถึงหลักการรับฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาตามคำพิพากษาคดีอื่นบ้างว่าจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกับในคดีแพ่ง ศาลในคดีอาญาจำเป็นจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอาญาก่อนหน้าหรือคำพิพากษาคดีแพ่งก่อนหน้าหรือไม่
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลังการยุบพรรค
29 ตุลาคม 2556
 
 
พรรคการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมกันของบุคคล ที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การรวมกันของบุคคลเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในรัฐสภาและนอกรัฐสภา
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544