หน้าแรก บทความสาระ
833 เรื่อง หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 167 หน้า
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 
   
 
 
การพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
บ้านเรานั้นตัวบทกฎหมายดูเหมือนจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อตราขึ้นใช้บังคับแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเรื่อยไป นานเข้าเมื่อเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะโลกพัฒนาไปรวดเร็ว หน่วยงานจึงจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายกันเสียครั้งหนึ่ง
มองปัญหาชายแดนเขาพระวิหารอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบอาเซียน
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
นับตั้งแต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาให้ปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา การสูญเสียเขาพระวิหารก็กลายเป็นความเจ็บแค้นทางประวัติศาสตร์ที่เกาะกินจิตใจชาวไทยอยู่ไม่น้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เมื่อองค์การยูเนสโก (United Nation Education, Scientific and Cultural Organisation: UNESCO) ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารตามคำร้องขอจากรัฐบาลกัมพูชาแต่ฝ่ายเดียว
ขอบเขตของคำว่า “พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ในประมวลกฎหมายอาญา
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
การปกป้องคุ้มครองประมุขของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปกป้องความเป็นอยู่ของชาติ (National defense) เป็นหลักการสากลที่ยอมรับกันเป็นการทั่วไป ดังนั้นผู้กระทำความผิดต่อประมุขของรัฐ จึงเกี่ยวเนื่องไปถึงความผิดอาญาทางการเมืองอันส่งผลร้ายต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของรัฐ
กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง
17 พฤศจิกายน 2556
 
 
แคว้นอันดาลูซีดา (Andalucia) เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 17 แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน ซึ่งแคว้นอันดาลูซีดานั้นประกอบด้วยประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน
Les associations humanitaires sont-elles des institutions?
03 พฤศจิกายน 2556
 
 
Quel intérêt peut-on avoir, lorsque l''on étudie les associations humanitaires issues principalement de la vague des « French doctors », à se référer à une théorie d''un auteur de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, en l''occurrence Maurice Hauriou ?
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544