หน้าแรก นานาสาระจากนักเรียนไทยในต่างแดน
36 เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนในประเทศไทย โดย นส. วรลักษณ์ สงวนแก้ว
25 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายมหาชนน้องใหม่ อยากที่จะเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อที่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนในบ้านเรากันต่อไป
เหตุการณ์สำคัญในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสตลอดปี ๒๐๐๔ โดยอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
21 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
เหตุการณ์สำคัญในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสตลอดปี ๒๐๐๔ ตลอดปี ๒๐๐๔ มีเหตุการณ์ในแวดวงกฎหมายมหาชนฝรั่ง
การจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐในประเทศฝรั่งเศส โดย นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
24 มกราคม 2548
 
 
การถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในสายตาของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็น “เจ้าแม่” แห่งสิทธิเสรีภาพนับว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจและรับได้ยากพอสมควร แต่อย่างไรก็ดีการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐในประเทศฝรั่งเศสเองได้เคยมีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมในหน้าหนึ่งของประวัติศาตร์แห่งการปกครองประเทศ
๓๐ ปีกฎหมายการทำแท้งเสรีในฝรั่งเศส โดย อ. ปิยบุตร แสงกนกกุล
10 มกราคม 2548
 
 
บุตรน่ะหรือ ฉันต้องการเมื่อฉันต้องการ « Un enfant ? Si je veux … quand je veux » เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ ๓๐ ปีที่สภาผู้แทนราษฏรให้ความเห็นชอบร่างรัฐบัญญัติอนุญาตให้มีการทำแท้งเสรีที่นางซีโมน เวย (Simone Veil) รมต.สาธารณสุข (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญ) เป็นผู้เสนอ
คดีการดักฟังโทรศัพท์และสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัว โดยนางสาวพิมพ์ดาว จันทรขันตี
27 ธันวาคม 2547
 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการพิจารณาคดีคดีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนฝรั่งเศสโดยทั่วไป นั่นคือ คดีการดักฟังโทรศัพท์ของหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ( la cellule antiterroriste) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดีในขณะนั้น คือ ประธานาธิบดี François Mitterrand และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีเอง
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544