หน้าแรก นานาสาระจากนักเรียนไทยในต่างแดน
36 เรื่อง หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
 
 
แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญสหภาพยุโรป La constitution européen โดยนางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว
13 ธันวาคม 2547
 
 
ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ใช้บริการเวบไซต์ pub-law.net เป็นประจำเนื่องจากเป็นเวบไซต์รวบรวมแหล่งข้อมูลทางกฎหมายมหาชนที่แทบจะเรียกว่าดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ก็เป็นได้ มห
สหภาพยุโรป : กำเนิด พัฒนาการ และการเข้าร่วมของประเทศตุรกี โดย นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
29 พฤศจิกายน 2547
บทความชิ้นนี้เขียนโดยมี "แรงบันดาลใจ" จากการเข้าเรียนวิชากฎหมายยุโรปในวันแรกและได้รับการเรียกให้ตอบคำถามเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันของสหภาพยุโรป จึงมีความคิดว่าน่าจะเขียนบทควา
บทบาทของรัฐในการก่อให้เกิดตลาดการค้าเสรี โดย นางสาว กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
15 พฤศจิกายน 2547
ขณะนี้ ชาวฝรั่งเศสต่างรู้สึกว่า "กำลังซื้อ" ของตนเองลดลง อันจะเห็นได้จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.5 % เมื่อปี 1999 เป็น 2.2 % ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาสินค้าและบริการมีการป
การเมือง และการต่อสู้เรื่อง "การุณยฆาต" (l'euthanasie) ในประเทศฝรั่งเศส โดยอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
01 พฤศจิกายน 2547
สวัสดีครับ พบกับผมเป็นครั้งที่สอง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ฝ่ายขวาก็ยังครองเสียงข้างมากเหมือนเดิม, การพิจารณารับตุรกีเข้าเป็นสมาชิก
การอยู่ร่วมกันของบุคคลในความสัมพันธ์ในด้านครอบครัวตามกฎหมายฝรั่งเศส โดย นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
18 ตุลาคม 2547
Website pub-law ของอาจารย์นันทวัฒน์เป็น website ที่ดิฉันเข้ามาเยี่ยมชมโดยเสมอ และได้มีโอกาสติดตามบทความจาก website นี้มาอ่านเพื่อเป็นการ "กันลืม" แนวความคิดด้านกฎหมายที่ห่างหายไปในระหว่างหนึ่
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544