หน้าแรก นานาสาระจากนักเรียนไทยในต่างแดน
36 เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
 
 
บทวิเคราะห์ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดย อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
05 มีนาคม 2549
 
 
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดยะลา รัฐบาลตัดสินใจออก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายในการแก้ไขวิกฤต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักวิชาการจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้าน พ.ร.ก. ฉบับนี้อย่างกว้างขวาง บ้างก
องค์การมหาชนอิสระในกฎหมายมหาชนเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ตอนที่ 3 โดย นางสาวพิมพ์ดาว จันทรขันตรี และนางสาวกิตติยาพร ประยูรพรหม
05 กุมภาพันธ์ 2549
 
 
บทที่ 2 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านพลังงานLa Commission de régulation de l’énergie (La CRE)1 ในสมัยประธานาธิบดี de Gaulle รัฐสภาได้ออกรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1946 ว่าด้วยการโอนวิสาหกิจด้านไฟฟ้าและก๊าซของเอกชนมาเป็นของรัฐ รั
คำอธิบายต่อคำตอบเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดย อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
22 มกราคม 2549
 
 
คำอธิบายต่อคำตอบเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคำอธิบายต่อคำตอบเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หลังจากที่ผู้เขียนได้เสนอบทความเรื่อง “ บทโต้แย้งทางวิชาการกรณีตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ” ในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ต่อสาธารณชนแล้ว ดร.ว
บทโต้แย้งทางวิชาการกรณีตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน( ตอนที่ ๒ ) โดย อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
11 ธันวาคม 2548
 
 
ในตอนที่ ๑ ของบทความ ผู้เขียนได้แสดงความเห็นไปแล้วถึงปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งปัญหาว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒
บทโต้แย้งทางวิชาการกรณีตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน( ตอนที่ ๑ ) โดย อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544