หน้าแรก บทบรรณาธิการ
366 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 19 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
 
ครั้งที่ 346
28 กันยายน 2560
“กลับมาแล้ว”วันนี้ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่ผมพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 28 กันยายน 2556 รวมเวลาที่เป็นคณบดี 4 ปีเต็มหลายๆคนบอกว่า การเป็น “คณบดี” คือ จุดสูงสุดของชีวิตความเป็นอาจารย์มหาวิท
 
 
 
ครั้งที่ 345
04 กันยายน 2558
“ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ”
 
 
 
ครั้งที่ 344
01 มิถุนายน 2557
"รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557"
 
 
 
ครั้งที่ 343
18 พฤษภาคม 2557
"ความพยายามที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย"
 
 
 
ครั้งที่ 342
03 พฤษภาคม 2557
“ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง”
 
 
 
ครั้งที่ 341
20 เมษายน 2557
“ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และคุณถวิล เปลี่ยนศรี”
 
 
 
ครั้งที่ 340
06 เมษายน 2557
“คำวินิจฉัยที่บกพร่อง”
 
 
 
ครั้งที่ 339
23 มีนาคม 2557
“ ถ้ายังอยากมีรถไฟความเร็วสูง ”
 
 
 
ครั้งที่ 338
09 มีนาคม 2557
“ความคืบหน้าของการพิจารณาคดีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”
 
 
 
ครั้งที่ 337
23 กุมภาพันธ์ 2557
“พอเพื่อชาติ ”
 
 
 
ครั้งที่ 336
09 กุมภาพันธ์ 2557
“อนาธิปไตย”
 
 
 
ครั้งที่ 335
26 มกราคม 2557
“ระบอบประชาธิปไตย : อวสานหรือจุดเริ่มต้น ”
 
 
 
ครั้งที่ 334
12 มกราคม 2557
“ปฏิรูปการเมืองด้วยการปิดกรุงเทพฯ”
 
 
 
ครั้งที่ 333
26 ธันวาคม 2556
“ปีแห่งการทำลายกฎหมาย”
 
 
 
ครั้งที่ 332
15 ธันวาคม 2556
“บ้านเมืองที่ไร้กติกา”
 
 
 
ครั้งที่ 331
01 ธันวาคม 2556
“ อนาคตประเทศไทย??? ”
 
 
 
ครั้งที่ 330
17 พฤศจิกายน 2556
“สิทธิของประชาชนที่จะหายไปจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 190”
 
 
 
ครั้งที่ 329
04 พฤศจิกายน 2556
“นิรโทษกรรมที่ไร้สติ”
 
 
 
ครั้งที่ 328
20 ตุลาคม 2556
“ผู้ว่า กทมใ อยู่ไหนครับ?”
 
 
 
ครั้งที่ 327
06 ตุลาคม 2556
“เบื่อมาตรา 68”
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544