หน้าแรก สัมภาษณ์
25 เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
 
 
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2549
26 ตุลาคม 2549
 
 
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ : รัฐต้องทบทวนนโยบาย ผ่าทางตันแปรรูป
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
รัฐต้องทบทวนนโยบาย ผ่าทางตันแปรรูป ระยะเวลา 1-2 เดือน ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอข้อมูลต่อศาลปกครองใน กรณีมีคำสั่งระงับการกระจายหุ้นบริษัท กฟผ.จำกัด(มหาชน) ถือเป็นช่วงจังหวะสำคัญที่จะพิสูจน์ความ โปร่งใสในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
07 มีนาคม 2548
 
 
เขาคือ..นักกฎหมายมหาชนจุดไฟใน "เวบไซต์" รอเวลา ปฏิรูปการเมือง ภาค2 ใคร ๆ ก็รู้ว่า ทุกวันนี้ นักกฎหมายมหาชน เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด เรียกว่า ผลิตดอกเตอร์มาเท่าไร ป้อนตลาดการเมือง ตลาดองค์กรอิสระไม่ทัน จนทำให้นักกฎหมายมหาชนหายไปจากห้อง
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546
23 พฤษภาคม 2546
 
 
รศ. ดร.นันทวัฒน์ฯ : ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนมากที่สุดคนหนึ่งและเป็นนักกฎหมายมหาชนที่เป็นแบบอย่างให้นักกฎหมายมหาชนรุ่นพวกผมก้าวตาม อยากทราบว่า อาจารย์มีความคิดอย่างไรถึงได้เลือกเรียนวิชากฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
29 มกราคม 2546
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียงที่สุดของวงการกฎหมายไทยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ท่านเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดและหลักการในทางกฎหมายมหาชนในสังคมไทยโดยเริ่มตั้งแต่การทำให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองที่แยกออกจากระบบศาลยุติธรรมอันนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการมีศาลปกครองในประเทศไทยในปัจจุบัน ไปจนถึงการเขียนเอกสารวิชาการด้านกฎหมายมหาชนเผยแพร่ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544