หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
 
 
"รวมบทความกฎหมายมหาชนจาก www.pub-law.net เล่ม 11"
24 พฤษภาคม 2556
 
 
“รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 11”
"รวมบทความกฎหมายมหาชนจาก www.pub-law.net เล่ม 10"
09 ตุลาคม 2554
 
 
กรุณานำซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์จำนวน 25 บาทจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรแสดงตน (บัตรข้าราชการ บัตรนิสิตนักศึกษา)
“รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net” ครบรอบ 10 ปี
09 ตุลาคม 2554
 
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ www.pub-law.net สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจัดพิมพ์บทบรรณาธิการที่ผมได้เขียนตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อแจกจ่าย โดยหนังสือ “รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net” ทั้งชุดประกอบด้วยหนังสือรวม 3 เล่ม
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่จากสถาบันพระปกเกล้า
10 กันยายน 2554
 
 
สถาบันพระปกเกล้ามีหนังสือวิชาการจำนวนหนึ่งที่จะแจกให้กับผู้ใช้บริการ www.pub-law.net ครับ ใครสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อขอรับได้โดยตรงที่ คุณปิยะนาถ แท่งทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9596 หรือ 086-783-2049 ครับ
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
19 พฤศจิกายน 2553
 
 
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544