หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"รวมบทความกฎหมายมหาชนจาก www.pub-law.net เล่ม 11"
24 พฤษภาคม 2556 20:11 น.


สำหรับหนังสือ “รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 11” ที่รวบรวมบทความกว่า 30 บทความที่เผยแพร่ใน www.pub-law.net ในช่วงปี พ.ศ. 2554 และจัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น
       
       ผู้สนใจขอรับหนังสือ กรุณาส่งซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์จำนวน 25 บาทจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรแสดงตน (บัตรข้าราชการ บัตรนิสิตนักศึกษา) เพื่อแสดงตัวตนของผู้ขอ และจดหมายขอบคุณเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบท ความฯ เล่ม 11 เพื่อแจกจ่ายผู้สนใจ
       
       ส่งมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือมารับด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ
       
       ส่วนหนังสือรวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net พ.ศ. 2544 - 2554 ที่รวบรวมบทบรรณาธิการที่ผมเขียนในช่วง 10 ปี นั้น ประกอบกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ใส่กล่องกระดาษแข็งสวยงาม สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ ขณะนี้พร้อมแจกแล้วเช่นกัน แต่เนื่องจากหนังสือมีน้ำหนักมากพอสมควรทำให้ใส่ซองไม่ได้ และสร้างความยากลำบากให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะต้องส่งธนาณัติมาให้ผมไปซื้อกล่องใส่วุ่นวายกันทั้งสองฝ่ายก็ขอเป็นว่า ใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของหนังสือชุดนี้ ขอความกรุณาติดต่อมาที่ นายนพรุจ หวันสู เบอร์โทรศัพท์ 02-2182017 ต่อ 213 หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-2182017 เพื่อนัดวันเวลาที่จะมารับด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการครับ เรามีหนังสือชุดนี้อยู่ประมาณ 80 ชุดครับ


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544