หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
 
 
หนังสือรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9
16 กรกฎาคม 2553
 
 
รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 พ.ศ. 2552
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
28 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
13 กันยายน 2552
 
 
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
การขอรับหนังสือรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7 และเล่ม 8
24 พฤษภาคม 2552
 
 
หนังสือ “รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเว็บไซต์ www.pub-law.net” เล่ม 7 และเล่ม 8 เป็นหนังสือรวมบทความทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่ได้เผยแพร่ทาง www.pub-law.net ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 (เล่ม 7) และ พ.ศ. 2551 (เล่ม 8) หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยการสนับสนุนของสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจหาความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน
ร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย "พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ...."
10 พฤษภาคม 2552
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544