หน้าแรก สัมภาษณ์
วิพากษ์ "ตีความแก้รัฐธรรมนูญ" มองอำนาจ "รัฐสภา-ศาล รธน."
17 กันยายน 2556 21:48 น.
 
ทรรศนะของ ศาตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ต่อข้อเสนอของนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้เดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 แม้ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาต้องระงับการลงมติในวาระ 3 จะเสนอเปิดการประชุมรัฐสภาเพื่อยืนยันสิทธิของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
       
       ส่วนตัวคิดว่าในตอนนี้เราใช้กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองมากเกินไป เเล้วศาลรัฐธรรมนูญจริงๆ ตอนที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญปี 2540 คนที่ก่อตั้งคงไม่ได้คิดว่าจะตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาเพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายค้าน เครื่องมือของประชาชนที่ไม่ชอบรัฐบาลเเละรัฐสภา ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลายเป็นกลไกต่อต้านกระบวนการนิติบัญญัติ
       
       สมัยก่อนในสภา การประชุมทุกครั้ง เวลาเสียงข้างมากมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ทุกคนก็เคารพตามเสียงข้างมาก เเต่วันนี้พอเสียงข้างมากชนะทุกคนก็บอกว่า เสียงข้างมากไม่ดี เเละเอากลไกอื่นมาสกัดกั้นเสียงข้างมากเอาไว้ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เสียงข้างมากไม่มีความหมายอะไรอีกแล้ว เพราะต่อให้มีเสียงข้างมากมากเท่าไร เสียงข้างน้อยก็ไปยื่นศาล ศาลก็รับไว้พิจารณาหมดทุกครั้ง ผมคิดว่าในการเเก้ไขรัฐธรรมนูญ งวดหน้าเลี่ยงไม่ได้เลยที่ควรจะปรับหรือเเก้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ หรือเเม้กระทั่งอาจจะไปไกลถึงขนาดที่ว่าควรให้มีศาลรัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่ เพราะในส่วนหนึ่งเเล้วศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของทั้งรัฐบาลเเละฝ่ายนิติบัญญัติ
       
       ในความเป็นจริงตามรัฐธรรมนูญ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจมากถึงขนาดนี้ เเต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความขยายอำนาจของตัวเอง รวมไปถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาโดยที่ไม่ดูเลยว่าตัวเองไม่มีอำนาจตั้งเเต่ต้น หมายความว่าพอศาลรับเอาไว้ ทุกอย่างหยุดชะงักไปหมด ทุกคนไม่พอใจสิ่งที่ฝ่ายไหน
       
       ทำก็วิ่งไปศาลรัฐธรรมนูญหมด เพราะคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรที่จะระงับทุกอย่างได้ ซึ่งจริงๆ เเล้วไม่ใช่อย่างนั้น
       
       ส่วนประเด็นอำนาจของประธานสภา ในระบอบประชาธิปไตยเเล้วจริงๆ คุณต้องรับฟัง ในการประชุมทุกครั้งถ้าใครพูดเยิ่นเย้อ ประธานก็มีหน้าที่ตะล่อมให้เข้าสู่ประเด็น เเต่ไม่ใช่ตัดสิทธิไม่ให้เค้าพูด คุณควรจะรับฟังความคิดเห็นคนอื่น เพราะในระบอบประชาธิปไทยทุกคนมีสิทธิที่จะพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกรัฐสภาคุณจะไม่ให้สิทธิพวกเขาพูดได้อย่างไร โดยระบอบโดยมารยาทประธานต้องเปิดให้ทุกคนได้พูด เพราะเเต่ละคนได้ลงชื่อ ต่อคิวไว้ตั้งเเต่ต้น เเละหากพูดนอกประเด็น ต้องบอกให้กลับมาพูดให้ถูกต้อง หากพูดยาวเกินไป ประธานสภามีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามระบบ ทำให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีสิทธิที่จะพูดได้เท่าๆ กัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดพื้นที่ไปได้โดยตลอด


 
 
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2544
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.โภคิน พลกุล รองประธานศาลปกครองสูงสุด ณ สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2544
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2549
บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย วันที่ 11 ธันวาคม 2544
   
 
 
 
ปี ๒๕๕๕ การเมืองจะรุนแรง ? เหตุ ปชช.ไม่รู้
ศึกแผงลอย "สยามสแควร์"ยื้อ 8 เดือน "จุฬาฯ" เกินต้านยอมถอย แฉ! "เจ้าหน้าที่" ไม่ร่วมมือ!!!
ถามหาความกล้า"ประชาธิปัตย์"เป็นฝ่ายค้านที่สะอาดดีกว่าอยู่ในรัฐบาล แล้วเป็นสีเทา
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อัดแก้รธน. 2 มาตราไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาปรองดอง เสนอขึ้น"บัญชีดำ"คนยกร่างรธน.ปี50
"นันทวัฒน์ บรมานันท์"ซัดคลิปลับฉาว ศาล รธน.บกพร่องเอง คนแต่งตั้งกุนซืออย่าปฏิเสธความรับผิดชอบ
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ว่าด้วยเรื่อง "ปรองดองขี้ขลาด-เส้นทางการเมืองและการปฎิรูป"
สัมภาษณ์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ เจาะโมเดลตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จาก"ฝรั่งเศส"ถึง กฟผ. .′ความ(ไม่)เท่าเทียมกันของอาวุธ′
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ชำแหละ"รากแห่งความขัดแย้ง" ลากสังคมไทยสู่สงครามกลางเมือง !!!!
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544