ครั้งที่ 309

27 มกราคม 2556 21:09 น.

       สำหรับวันจันทร์ที่ 28  มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
        
       
       “เรื่องที่อยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำ”
        
                   เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา มีการรับสมัครผู้สนใจเข้า “ท้าชิง” ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นวันแรก โดยก่อนหน้านี้ก็มีบรรดา “ผู้ท้าชิง” หลายคนออกมาให้ข่าวหรือไม่ก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  แต่นี้ต่อไปเมื่อเป็นผู้สมัครแล้ว  ข้อเสนอแนะดังกล่าวก็คงกลายเป็นนโยบายของผู้สมัครผู้นั้นต่อไปแล้วก็คงต้อง “ผูกพัน” ต่อตัวผู้เสนอที่จะต้องทำตามหากได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                 ในบทบรรณาธิการครั้งนี้ คงต้องนำเอาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาพิจารณา แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการเล